Όλες και όλοι την Τετάρτη 17/10 στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στη μια το μεσημέρι στην Αθήνα