Λαϊκή Ενότητα: Να μειωθεί στα 21€/χιλιόλιτρο ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.