«12 Οκτωβρίου του 1944. Απελευθέρωση της Αθήνας – Ο αγώνας για ανεξαρτησία, συνεχίζεται.»