Κοινή δήλωση Στ. Λεουτσάκου, Τ. Μαυρόπουλου και Δ. Στρατούλη για τον Αντ. Μαυρομμάτη