Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΛΑΕ με τη διοίκηση της ΕΡΤ - Δέσμευση της ΕΡΤ να εφαρμόσει έναντι τη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του ΕΣΡ