Νέα δράση ΛΑ.Ε και κινήματος κατά πλειστηριασμών  λαϊκής κατοικίας και  περιουσίας