Η απόφαση του δικαστηρίου για τις συντάξεις πρέπει να έχει συνέχεια