Τέρμα στα ψέματα της κυβέρνησης - Δύο εταιρίες, θυγατρικές της Εθνικής, συνέταξαν τη λίστα με τα 10.119 ακίνητα