ΛΑΕ Α' Θεσσαλονίκης: Δύο εταιρείες, θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας, συνέταξαν την λίστα με τα 10.119 ακίνητα.