Κώστας Παπούλης: Φαλιρισμένες τράπεζες, φαλιρισμένη χώρα