Σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου