Δήλωση του Βασίλη  Πριμικήρη  μέλος του Π.Σ της  ΛΑ.Ε ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων  στην Ήπειρο