Μήνυμα συμπαράστασης από ευρωβουλευτές στη ΛΑΕ και στον Παναγιώτη Λαφαζάνη