Δήλωση του Γιάννη Δούκα μέλους της Π.Γ. της ΛΑ.Ε. : Ο προϋπολογισμός, οι περικοπές των συντάξεων και η συνεχιζόμενη επιτροπεία