Όλες οι γενιές της Αριστεράς στην κηδεία του Αγωνιστή Τάσου Κατιντσάρου