ΛΑ.Ε Α' Θεσσαλονίκης : Η Λίστα της ντροπής συμπληρώνεται δυστυχώς και με το Λ. Πύργο