Δ. Στρατούλης στη Γαλικία. Τα τρία μνημόνια κατεδάφισαν τις συντάξεις στην Ελλάδα