ΛΑ.Ε. Α' Θεσσαλονίκης: Συνεχίζουμε με την λίστα της ντροπής - Και το Διοικητήριο (Υπ. Μ-Θ) και η Ρωμαϊκή Αγορά Θεσ/νίκης.