ΛΑΕ Θεσσαλονίκης: Είχαν ορίσει Επιτροπή Ακινήτων με το ΦΕΚ 1997/9-6-2017