Τα προγράμματα στη ΔΕΘ και η ριζοσπαστική Αριστερά