Δήλωση ανεξαρτητοποίησης Περιφερειακών Συμβούλων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων