Διαμαρτυρία της ΛΑΕ στη ΔΕΗ Καλλιθέας, την Πέμπτη 20/9 στις 10:30 π.μ.