Ανεστάλησαν 2 πλειστηριασμοί, πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης