Κλιμάκιο της Λαϊκής Ενότητας με τον Δημήτρη Στρατούλη σε Καστοριά και Φλώρινα στις 15,16,17 Σεπτέμβρη