«ΟΧΙ» στους πλειστηριασμούς από την ΛΑΕ και το Κίνημα για την υπεράσπιση των λαϊκών κατοικιών και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου