«Κείον το νόμιμον» και για τους σημερινούς συνταξιούχους κύριε Τσίπρα ;