Η θρασεία και προκλητική δημοσκοπική χειραγώγηση του πολιτικού χάρτη της χώρας