Όλες και όλοι στη μεγάλη διαδήλωση στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 17:30.