ΛΑ.Ε Θεσσαλονικής : Όλοι στη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη 8 Σεπτέμβρη - Προσυγκέντρωση Λαικής Ενότητας 5:30 μ.μ. Εγνατία με Αγ. Σοφίας