Θανάσης Πετράκος: Ρεύμα φτηνό για όλο τον λαό – Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα