Κινητοποιήσεις της ΛΑ.Ε και των κινημάτων σήμερα ενάντια στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και λαϊκής περιουσίας.