Δ. Σπανού: Το “άρωμα γυναίκας” στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μυρίζει καταστολή