Στάθης Λεουτσάκος: Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα των ναυτεργατών