Συγχαρητήρια της ΛΑΕ στα παιδιά που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις