Ανοικτό κάλεσμα της ΛΑΕ για κοινή αγωνιστική συγκέντρωση στη ΔΕΘ