Μνημόνια «τέλος».! Χρέος, Λιτότητα και Επιτροπεία …παραμένουν!