Τ. Μαυρόπουλος – Ν. Σακούτης: Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα