Η επικινδυνότητα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης