Χρειάστηκε παρέμβαση Λαφαζάνη, ΛΑ.Ε, κοινωνικών φορέων και κινήματος για να αναγκαστούν να αναστείλουν σήμερα τους πλειστηριασμούς