Η Σκέψη μας αλλά και η δράση μας σε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια.