Η ΛΑ.Ε  απαιτεί την πλήρη ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας