Ανοιχτή πολιτική συζήτηση με τον Δημ. Στρατούλη στην Σάμο.