Δ. Στρατούλης στο Περιστέρι: το MALL θα καταστρέψει τους μικρομεσαίους εμπόρους.