ΛΑ.Ε. Α' Θεσσαλονίκης : Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο...Νοσεί βαρέως