Σηκώνουμε τις μπάρες, υψώνουμε τις αντιστάσεις μας την Κυριακή 8 Ιουλίου, στις 7 μ.μ.