Η αυθαίρετη, ασύδοτη και χωρίς έλεγχο λειτουργία των περισσσότερων δημοσκοπικών εταιρειών.