Δ. Στρατούλης: Όχι στο έγκλημα καύσης βιορευστών στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου