Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Σκέψεις και προτάσεις για την κατάσταση στην Αριστερά.