Νέα νίκη ΛΑΕ και κινήματος: ανεστάλησαν δεκάδες πλειστηριασμοί πρώτης και λαϊκής κατοικίας