Και άλλο σοβαρό ατύχημα συμβασιούχου στον δήμο Θεσσαλονίκης